เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

อวบดำ

Linociera ramiflora Wall.ex G. Don
เกลื่อน โว่โพ้ ตาไชใบใหญ่
OLEACEAE
ไม้ต้น สูง 5-10 ม. ผิวเกลี้ยง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 3-5 ซม. ยาว 8-18 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ก้านใบยาว 2.5-3.5 ซม. ดอกสีขาว ออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกย่อยขนาด 0.3-0.7 ซม. กลีบรองดอกและกลีบดอกอย่างละ 4 กลีบ เกสรผู้ 2 อัน ผลเป็นผลสด รูปไข่ขนาดประมาณ 1 ซม. เมื่อสุกสีม่วงดำ
จากอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบทุกภาค บริเวณป่าดิบและป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูง 450-800 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม
เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนได้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1038 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: