เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะกอกโคก

Schrebera swietenides Roxb.
กอกดอน กอกผี กอกปีศาจ มะกอกเผือก กอกเขมร
OLEACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 7-15 ม. ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 7-9 ใบ รูปไข่ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-7 ซม. โคนใบมนหรือสอบเรียว ปลาบใบแหลม แผ่นใบค่อนข้างหนา ดอกสีเหลืองอมน้ำตาล กลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ยอด กลีบรองดอก 5 กลีบ กลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5-7 แฉก ผลเป็นผลแห้ง ทรงกลม เปลือกแข็ง สีน้ำตาลอ่อนก้นป่องเล็กน้อย กว้าง 4 ซม. ยาว 5-6.5 ซม. เมื่อแก่จะแตกจากด้านล่างเป็น 2 ซีก
จากอินเดีย พม่า จนถึงภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามป่าผลัดใบผสม ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมกราคม-เมษายน
ผลมีลักษณะแปลก ใช้ทำเครื่องหัตถกรรมจำหน่ายได้ราคาดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

1290 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: