เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เถาก้นปิด

Stephania glandulifera Miers
บัวเครือ
MENISPERMACEAE
ไม้เถาเลื้อย มีหัวใต้ดิน ลำต้นแก่มักมีรอยแตกเป็นขีดตามยาว ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กว้าง ขนาดกว้าง 8-15 ซม. ยาว 8-17 ซม. ขอบใบเรียบ เป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาว 5-17 ซม. ดอกสีเหลืองส้ม ออกเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาว 5-17 ซม. ดอกสีเหลืองส้ม ออกเป็นช่อตามซอกใบหรือลำต้น ช่อดอกทรงก้านร่ม ยาว 5-12 ซม. ดอกย่อยขนาดเล็ก แยกเพศ ดอกเพศผู้มีกลีบรองดอก 6 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ ดอกเพศเมียมีกลีบรองดอกและกลีบดอกอย่างละ 2 กลีบ ผลรูปไข่กลับ ยาว 6 มม.
จากอินเดีย พม่าจนถึงตอนเหนือของประเทศไทย ตามป่าดิบเขา และบริเวณชายป่าที่ชื้น ที่ระดับความสูง 600-1,300 ม.
ใบมีลักษณะสวยงาม สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2404 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: