เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

กางหลวง

Albizia chinensis(Osb.)Merr.
สารคำ สารเงิน ค้างฮุง
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ต้น สูง 10-20 ม. มีหูใบชัดเจน ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก แกนช่อใบยาว 10-25 ซม. บริเวณโคนมีต่อมรูปรี ขนาด 3 มม. ใบย่อยรูปขอบขนาน ตอนปลายม้วนเล็กน้อย กว้าง 0.3 ซม. ยาว 1 ซม. ดอกสีเขียวอ่อนปนเหลือง ออกเป็นช่อใหญ่ ยาว 15-20 ซม. ช่อดอกรวมกันเป็นกลุ่ม กลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรผู้จำนวนมาก ยาว 3-5 ซม. ผลสีน้ำตาลอ่อน เป็นฝักแบนรูปขอบขนาน กว้าง 2 ซม. ยาว 15 ซม.
พบในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ในประเทศไทยพบมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามป่ากึ่งดงดิบและป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูงถึง 1,800 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
เป็นไม้โตเร็ว นิยมนำมาปลูกเป็นพืชเบิกนำ ช่วยคืนสภาพป่าได้รวดเร็ว
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1629 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: