เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

พฤกษ์

Albizia lebbeck(Linn.)Benth.
จ๊าขาม ตุ๊ด มะรุมป่า พญากะบุก
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ต้น สูง 10-25 ม. ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก แกนช่อใบยาวถึง 15 ซม. บริเวณโคนมีต่อมรูปรี ขนาด 3 มม. ออกตรงข้ามกัน ใบรูปขอบขนานแกมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 1.5-4 ซม. ดอกสีเขียวอ่อนปนเหลือง ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกรวมกันเป็นกลุ่ม ขนาด 4 ซม. ก้านชูยาว 10 ซม. กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรผู้จำนวนมากยาว 2-4 ซม. ผลเป็นฝักแบน รูปขอบขนานปลายและโคนสอบ กว้าง 2 ซม. ยาว 12 ซม. เมื่อแก่จะแตกด้านข้าง
พบในเขตร้อนของทวีปเอเชียและแอฟริกาตามป่าผลัดใบทั่วไป ออกดอกและติดฝักช่วงเดือนมีนาคม-ธันวาคม
เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง ใบมีสรรพคุณเป็นยาเย็นช่วยดับพิษ เมล็ดใช้รักษาโรคกลากเกลื้อน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2341 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: