เผยแพร่เมื่อ/created date: -

น้ำลายบุ้งขน

Debregeasia squamata king ex Hook.f.
ไข่ปลา แบลนกี่ ป่านป่า
URTICACEAE
ไม้พุ่ม สุง 2-4 ม. รูปทรงโปร่ง กิ่งก้านมีขนขนาดใหญ่สีออกแดงปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปค่อนข้างกลม หรือรูปหัวใจ ขนาดกว้าง 6-12 ซม. โคนใบมนหรือเว้า ปลายใบแหลม ผิวใบคล้ายหยักย่น ขอบใบจัก แผ่นใบด้านล่างสีขาวหม่น ก้านใบยาว 0.5-9 ซม. ดอกสีขาวแกมเขียว ออกเป็นช่อกระจุกแน่น ขนาด 2-3 มม. อยู่บนช่อดอกรวม แกนยาว 1-4 ซม. แตกช่อแขนง 2-6 ครั้ง ดอกเพศผู้ มีวงกลีบแยก 2-5 แฉก เกสรผู้ 3-5 อัน ดอกเพศเมีย กลีบเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4 แฉก เกสรเมียหลุดร่วงง่าย ผลสีเหลืองหรือส้ม เมื่อแก่แห้งแตก เมล็ดขนาด 8-9 มม. มี 1 เมล็ด
กระจายพันธุ์ในเขตกึ่งร้อน แถบเทือกเขาหิมาลัย ลงมาถึงอินโดนีเซีย ตามป่าดิบเขา บริเวณที่ได้รับแดดจัด หรือที่ชื้นริมธารน้ำ ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
ลำต้นและกิ่งทุบควั่นมีเส้นใยยาว เหนียวใช้ทำเชือกได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: