เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตก้านหลอด

Bulbophyllum capillipes C.S.P Parish & Rchb.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 2-10 ซม. ลำลูกกล้วย รูปไข่ ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 0.8-1.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. จำนวน 1 ใบ ต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเดี่ยวจากโคนกอ ก้านดอกยาว 5-7 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง ด้านหลังมีประสีม่วงเข้ม กลีบปากสีน้ำตาล ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.3 ซม.
อินเดีย เมียนม่าร์ และพบทั่วประเทศไทยตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 700-1,500 เมตร
ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: