เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Aug 2016

สิงโตดาว

Bulbophyllum laxiflorum (Blume) Lindl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 2-8 ซม. ลำลูกกล้วยรูปรี สูง 1-2 ซม. ใบ แบน รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 5-7 ซม. จำนวน 1 ใบ ต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อ จากโคนกอ ช่อดอกยาว 7-9 ซม. จำนวน 8-12 ดอกต่อช่อ ดอกตูมส่วนปลายกลีบสอบแหลม ดอกบานกลีบเลี้ยงสีเหลือง อ่อน โคนกลีบสีขาว กลีบดอกและกลีบปากสีขาว ดอกบานเต็มที่ กว้าง 1.5 ซม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ พบตามป่าดิบ ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ ออกดอก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามป่าดิบ ทางภาคตะวันออกและภาคใต้
ออกดอก ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1199 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: