เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Apr 2013

กีบม้าหลวง

Bulbophyllum reclusum Seidenf.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 4-8 ซม. ลำลูกกล้วยรูปรี สูง 2 ซม. ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 9-12 ซม. จำนวน 1 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 15-20 ซม. มีกาบใบหุ้มโคนก้านช่อ กลีบเลี้ยงสีเหลืองเข้มมีขีดสีน้ำตาล กลีบดอกสีเหลืองเข้ม กลีบปากสีเหลืองเข้มและมีประสีน้ำตาลอมส้มเกือบทั่วทั้งกลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.8 ซม.
เป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นของไทย พบตามป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
-

กล้วยไม้ไทย เล่ม 1 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: