เผยแพร่เมื่อ/created date: -

บุษบาอฐิษฐาน

Adenosma caerulea R.Br.
สนำชาวไร่
SCROPHULARIACEAE
พืชล้มลุก สูง 40-100 ซม. ทุกส่วนมีขนปกคลุม ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 1.5-6 ซม. ยาว 3-9 ซม. โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก ก้านใบ ยาว 0.5-3 ซม. ดอก สีน้ำเงินแกมม่วง ออกเป็นช่อตั้งห่างๆที่บริเวณยอด กลีบรอง ดอก 5 กลีบ แยกออกเป็นสองวง วงนอก 3 กลีบ รูปหอกแคบ วงใน 2 กลีบ เป็นเส้นเรียว กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด ส่วนปลายบนแผ่โค้งเป็นกลีบใหญ่ ส่วนล่างแยกเป็น 3 กลีบมน เกสรผู้ 4 อัน เป็นคู่สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน เกสรเมียเป็นเส้นยาว ปลายแยก เป็น 2 แฉก ผล รูปกระสวย ขนาด 7-9 มม. เมื่อแก่จะแตก เมล็ด ขนาดเล็ก จำนวนมาก
อินเดีย จีนตอนใต้ เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ถึงออสเตรเลีย ประเทศไทย พบทุกภาค ตามชายป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ทุ่งหญ้าและป่าสน ที่ระดับความสูง 300-1,500 เมตร

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2208 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: