เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สางเขียว

Cautleya gracilis(Smith)Dandy
-
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุกอิงอาศัยบนไม้อื่น หรือบนก้อนหิน สูง 30-50 ซม ใบ เดี่ยว รูปหอกหรือแกมขอบขนาน กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 15-20 ซม. ปลายใบแหลม ฐานใบรูปลิ่ม ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อจากปลายยอด ยาวประมาณ 12 ซม. แกนช่อดอกสีแดง ใบประดับ รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1.2 ซม. กลีบรองดอกสีแดงปลายจัก เป็นซี่เล็กๆ กลีบดอกเป็นหลอด ยาว 4 มม. ปลายแยกเป็นแฉก ยาว 1.5-2 ซม. กลีบปากยาว 2 ซม. ปลายแยกเป็น 2 แฉก รูปขอบขนาน เกสรผู้ที่เป็นหมันยาวเท่ากับกลีบดอก เกสรผู้แท้มีอันเดียว ที่โคน มีเดือยสั้นๆ ผล รูปทรงกลมสีแดงสด ผลแก่แล้วแตก เมล็ดสีดำ ผิวขรุขระ
Epiphytic or lithophytic, perennial, rhizomatous herb, 30-50 cm high. Leaves simple, lanceolate to oblong-lanceolate, 15-20 cm long by 2-3.5 cm wide; base cuneate; apex acute. Inflorescence a lax terminal spike, ca. 12 cm long; rachis red; bract oblong, ca 1.2 cm long. Flowers yellow; calyx red, lobes minutely teeth; corolla united, tube ca. 4 mm long, lobes ca 1.5-2 cm long; labellum oblong, ca 2 cm, bilobed, lateral staminodes nearly as long as the corolla; stamen 1, with minutely spurred at base. Fruit fleshy, globose, bright red, dehiscing when ripened. Seeds black, rough surface.
พบกระจายในบริเวณ เขตอบอุ่น แถบเชิงเขาหิมาลัย ประเทศอินเดีย จีนตอนใต้ และเมียนม่าห์ ประเทศไทยพบบนภูเขาสูง ที่อากาศหนาวเย็นตลอดปี เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยเชียงดาว ดอยภูคาและดอยผ้าห่มปก
Throughout the temperate region from the Himalayan foothills in India to Southeast Asia. In Thailand, found in high mountains and cool climates such as, Doi Inthanon, Doi Chiang Dao, Doi Phu Kha and Doi Pha Hom Pok.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: