เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตานฟัก

Crotalaria ferruginea Graham ex Benth.
พวนดอย
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีขนปกคลุม หนาแน่น ใบ เดี่ยว รูปไข่ถึงรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 3-7 ซม. ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน หูใบติดคงทน ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อตรงซอกใบหรือปลายกิ่งยาว 3-15 ซม. กลีบรองดอก ปลายแยกเป็น 2 ปากเว้าลึก มีขนสีออกแดงหนาแน่น กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนแผ่รูปรี กลีบข้าง รูปขอบขนาน กลีบล่างเชื่อม เป็นรูปท้องเรือ ปลายกลีบเป็นจงอย เกสรผู้ 10 อัน รังไข่รูปขอบขนาน ผิวเกลี้ยง ผล เป็นฝัก รูปขอบขนาน กว้าง 0.8 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. เมล็ดรูปหัวใจเบี้ยว ขนาดเล็ก
Herb, up to 1 m high; stem and branches densely pubescent. Leaves simple, ovate to elliptic-oblong, 3-7 cm long by 1.5-4 cm wide, pubescent on both surfaces. Inflorescence elongated terminal raceme or leaf-opposed, 3-15 cm long. Flowers yellow, pea-shaped; calyx 5, deeply bilabiate, divided nearly to the base, villous-ferruginous; corolla 5, standard broadly elliptic, wings oblong, keel curved and beaked; stamens 10, monadelphous; ovary oblong, glabrous. Pod oblong, inflated, 2.5-3 cm long, ca 0.8 cm wide. Seeds unequal, small, cordate in outline.
อินเดีย ศรีลังกา ถึงเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และนิวกีนี ประเทศไทยพบเกือบทุกภาค ขึ้นบริเวณทุ่งหญ้าเปิดในป่าผลัดใบหรือป่าดงดิบ ที่ระดับความสูง 350-1,800 เมตร
India, Sri Lanka to Southeast Asia and New Guinea. In Thailand, almost throughout the country in open grasslands, deciduous forests, and also in evergreen forests at elevations of 350-1,800 m.
ทั้งต้นต้มน้ำอาบแก้ฟกช้ำ บวม
The whole plant can be boiled for use in bathing to relieve the pain of sprains and reduce swelling.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Crotalaria ferruginea Graham ex Benth. FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: