เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หิ่งหาย

Crotalaria quinquefolia L.
มะหิ่งหาย หิ่งห้อย
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว สูงได้ถึง 1.5 เมตร ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีขนอ่อนนุ่มปกคลุม ใบ เป็นใบประกอบ แบบมีใบย่อย 5 ใบ ยาวไม่เท่ากัน รูปขอบขนาน ปลายมน ใบตรงกลางยาวที่สุดประมาณ 10 ซม. ผิวใบด้านล่างและก้านใบมีขนนุ่ม ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อ ตั้งจากปลายยอด ยาว 15-20 ซม. ดอกย่อยรูปดอกถั่ว ขนาดประมาณ 2 ซม. กลีบรองดอกสีเขียว ปลายแยกเป็นแฉก กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนสุดแผ่กว้าง รูปกลม ตรงกลางเว้าตื้นๆ กลีบข้างรูปขอบขนาน งุ้มกลีบล่าง กลีบล่างเชื่อมติดกันคล้ายรูปท้องเรือ เกสรผู้ 10 อัน รังไข่รูปยาวรีผิวเกลี้ยง ผล เป็นฝักโป่งพอง รูปขอบขนาน โค้ง กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 5-6 ซม. เมล็ดรูปไต ขนาดเล็ก สีน้ำตาลดำ
Erect, perennial herb, up to 1.5 m high; stem angulate, appressed puberulous. Leaves 5-foliolate; leaflets unequal. Oblong, puberulous beneath, the middle longest, up to 10 cm; apex retuse; petiole appressed puberulous. Inflorescence elongated raceme, terminal or in the upper leaf axils, 15-20 cm long. Flowers yellow, pea-shaped, up to 2 cm across; calyx green, lobes oblong-mucronate; corolla 5, standard suborbicular, emarginated at apex, wings oblong, enveloping the curved keels; stamens 10, monadelphous; ovary oblong, glabrous. Pod broadly clavate-oblong, inflated, 5-6 cm long; 1.5-2 cm wide; Seeds reniform, small, dark brown.
อินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ และนิวกีนี ประเทศไทยพบเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ในพื้นที่ชื้นแฉะและเปิดโล่ง ที่ระดับความสูงถึง 300 เมตร
India to Southeast Asia and New Guinea, In Thailand, throughout the country except the southern region, mostly in open moist up to elevations of 300 m.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1356 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: