เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ส้านช้าง

Dillenia pentagyna Roxb.
มะส้านแข็ง ส้านนกเปล้า ส้านหิ่ง ส้านนา ส้านน้อย
DILLENIACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูงได้ถึง 25 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปไข่กลับ กว้าง 10-20 ซม. ยาว 20-50 ซม. เส้นใบขนานชัดเจน หลังใบเกลี้ยง ท้องใบมีขนสากประปราย ขอบใบหยักตื้นๆ ดอก สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกเป็นกระจุก 2-10 ดอกตามกิ่ง ดอกบานเต็มที่ กว้าง 2.5-3 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปไข่ กลีบนอก 2 กลีบ มีขนาดใหญ่กว่าอีก 3 กลีบด้านใน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ หลุดร่วงง่าย เกสรผู้สีเหลือง จำนวนมากและแบ่งเป็น 2 ชั้น วงใน มีขนาดใหญ่กว่า และปลายโค้งออก ผล รูปค่อนข้างกลม ขนาด 1.5-2 ซม. แก่จัดออกสีเหลืองหรือสีส้ม
Deciduous tree, up to 25 m high. Leaves simple, alternate, obovate, 20-50 cm long-by 10-20 cm wide, parallel nerved; margin serrate; petiole 1.5-5 cm. Flowers yellow, 2-7 on twigs, with several bracts, 2.5-3 cm across; pedicel 2.5-6 cm; sepals 5, oval, irregular; petals 5, obovate, easily loose; stamens many, arrange in 2 distinct groups, outer curved, inner reflexed at apex. Fruit yellow, orange-red, globular, indehiscent, 1.5-2 cm.
อินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ พบตามป่าผลัดใบ และป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 700-900 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
India to Southeast Asia. In deciduous and dry dipterocarp forests, at elevations of 700-900 m. Flowering from February and May.
เนื้อไม้ใช้ทำกระดานพื้น ฝา เพดาน เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ผลแก่ รับประทานแทนผัก และใช้เป็นยาแก้ไข้หวัด
Wood is good to make tools, planks and furnitures. Fruits are edible and used to treat flu.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2030 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: