เผยแพร่เมื่อ/created date: -

โกงกางเขา

Fagraea ceilanica Thunb.
ตังติดนก นิ้วนางสวรรค์ ฝ่ามือผี โพดา ชบาเขา
GENTIANACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเนื้ออ่อนขนาดเล็ก สูง 2-10 เมตร ใบ เดี่ยว รูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน กว้าง 3.5-9 ซม. ยาว 6-20 ซม. แผ่นใบหนา ปลายใบมน ผิวใบเหลือบมัน ดอก สีครีมแกมเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ยาว 8-10 ซม. มีกลิ่นหอม ขนาดบานเต็มที่ กว้าง 10-12 ซม. กลีบรองดอก โคนเชื่อมกันปลายแยก 5 กลีบ จะหุ้มรัดรังไข่ไว้เมื่อกลีบดอกร่วง กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ปลายมน เกสรผู้ 5 อัน ผล แบบผลสด ทรงกลม ผิวมัน กว้าง 3 ซม. ปลายผลมีก้านเกสรเมียติดอยู่ เป็นจงอยแหลมยาว โคนผลมีกลีบเลี้ยงหุ้มอยู่ เมล็ดจำนวนมาก
Shrub or small tree, 2-10 m high. Leaves simple, opposite, obovate to oblong, 6-20 cm long by 3.5-9 cm wide, coriaceous, slightly glaucous. Inflorescence terminal cymes, 8-10 cm long. Flowers creamy yellow, fragrant, 10-12 cm across; calyx 5, campanulate; corolla 5, funnelform, lobes obovate, rounded at apex; stamens 5; style exserted. Fruit berry, globose, shinny, ca 3 cm, calyx and style persistent. Seeds many.
อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงอินโดนีเซีย พบขึ้นในป่าดงดิบ ตามซอกหินริมหน้าผา ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม
India, Southeast Asia to Indonesia, in evergreen forests and along cliffs. Flowering from May to December.
นำมาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
Able to be cultivated as ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1341 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Fagraea ceilanica Thunb. LOGANIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: