เผยแพร่เมื่อ/created date: -

โกงกางเขา

Fagraea ceilanica Thunb.
ตังติดนก นิ้วนางสวรรค์ ฝ่ามือผี โพดา ชบาเขา
GENTIANACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเนื้ออ่อนขนาดเล็ก สูง 2-10 เมตร ใบ เดี่ยว รูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน กว้าง 3.5-9 ซม. ยาว 6-20 ซม. แผ่นใบหนา ปลายใบมน ผิวใบเหลือบมัน ดอก สีครีมแกมเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ยาว 8-10 ซม. มีกลิ่นหอม ขนาดบานเต็มที่ กว้าง 10-12 ซม. กลีบรองดอก โคนเชื่อมกันปลายแยก 5 กลีบ จะหุ้มรัดรังไข่ไว้เมื่อกลีบดอกร่วง กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ปลายมน เกสรผู้ 5 อัน ผล แบบผลสด ทรงกลม ผิวมัน กว้าง 3 ซม. ปลายผลมีก้านเกสรเมียติดอยู่ เป็นจงอยแหลมยาว โคนผลมีกลีบเลี้ยงหุ้มอยู่ เมล็ดจำนวนมาก
Shrub or small tree, 2-10 m high. Leaves simple, opposite, obovate to oblong, 6-20 cm long by 3.5-9 cm wide, coriaceous, slightly glaucous. Inflorescence terminal cymes, 8-10 cm long. Flowers creamy yellow, fragrant, 10-12 cm across; calyx 5, campanulate; corolla 5, funnelform, lobes obovate, rounded at apex; stamens 5; style exserted. Fruit berry, globose, shinny, ca 3 cm, calyx and style persistent. Seeds many.
อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงอินโดนีเซีย พบขึ้นในป่าดงดิบ ตามซอกหินริมหน้าผา ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม
India, Southeast Asia to Indonesia, in evergreen forests and along cliffs. Flowering from May to December.
นำมาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
Able to be cultivated as ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3841 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
2 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
3 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
4 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
5 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
6 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
7 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
8 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
9 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
10 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
11 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
12 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
13 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
14 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
15 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
16 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
17 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
18 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
19 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
20 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
21 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
22 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
23 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
24 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
25 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
26 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
27 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
28 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
29 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
30 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
31 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
32 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
33 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
34 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
35 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
36 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
37 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
38 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
39 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
40 Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE
41 Fagraea ceilanica Thunb. kong kang khao GENTIANACEAE
42 Fagraea ceilanica Thunb. kong kang khao GENTIANACEAE
43 Fagraea ceilanica Thunb. Kongkang khao GENTIANACEAE
44 Fagraea ceilanica Thunb. Kongkang khao GENTIANACEAE
45 Fagraea ceilanica Thunb. Konhkang khao GENTIANACEAE
46 Fagraea ceilanica Thunb. Nom nang GENTIANACEAE
47 Fagraea ceilanica Thunb. โกงกางเขา GENTIANACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: