เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ดอกหรีด

Gentiana hesseliana Hoss. var. lakshnakarae (Kerr)Toyokuni
-
GENTIANACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 5-15 ซม. ใบ เดี่ยว ออกตรงข้ามเรียงเวียน กันแน่นใกล้โคนต้น รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 2-6 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอก สีม่วงแกมฟ้า ออกเป็นกระจุก บริเวณปลายยอด มี 1-16 ดอก กลีบรองดอกเชื่อมเป็นหลอด ยาว 4-9 มม. กลีบดอกเป็นถ้วยตื้น ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน ก้านชูเกสรเมียสั้นมาก ผล เป็นผลแห้ง รูปไข่กลับ ขนาด 5-10 มม.
Herb, 5-15 cm high. Leaves simple, rosette, elliptic-ovate, 2-6 cm long by 1-2 cm wide; apex acute; margin entire. Inflorescence terminal cymes, 1-16 flowered. Flowers violet-blue; calyx tubular, 4-9 mm long; corolla 5, broadly campanulate; stamens 5; style very short. Fruit capsule, obovate, 5-10 mm long.
เป็นพืชเฉพาะถิ่นของ ประเทศไทย พบขึ้นตามพื้นป่าสนที่เปิดโล่ง ระดับความสูงจากระดับ น้ำทะเล 1,200 เมตร
Endemic to Thailand, found in open pine forest at elevations 1,200 m.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3453 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: