เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พวงโกเมน

Mucuna warburgii Lauterb. & K. Schum.
-
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้เถา เนื้อแข็ง ใบ เป็นใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่ กว้าง 2.5 ซม. ยาวประมาณ 5 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอก สีส้มแดง ออกเป็นช่อใหญ่ห้อยลงตามซอกใบและปลายกิ่งยาวประมาณ 35 ซม. ดอกย่อยรูปดอกถั่ว ขนาด 6-8 ซม. กลีบรองดอก เป็นรูปถ้วย กลีบดอก 5 กลีบ ไม่สมมาตร กลีบบนแผ่ตั้ง กลีบข้าง รูปขอบขนาน กลีบคู่ล่างเชื่อมกันเป็นรูปท้องเรือ ปลายกลีบ งอนแหลมโค้งขึ้น เกสรผู้ 10 อัน ก้านเกสรเชื่อมกัน 9 อัน อีก 1 อันเป็นอิสระ ผล เป็นฝัก ยาวประมาณ 15 ซม. ผลแก่แล้วแตก เมล็ดประมาณ 12 เมล็ด

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 7

1484 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: