เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงขรา

Swertia calcicola Kerr
-
GENTIANACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 10-30 ซม. กิ่งก้านเป็นสี่เหลี่ยม ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปรี ยาว 2.5 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน หรือเป็นรูปลิ่มกว้าง ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่น มีดอกย่อย จำนวนมาก กลีบรองดอกเชื่อมกันบริเวณโคน ปลายแยกเป็น 4-5 แฉก กลีบดอกสีขาว มีลายสีม่วงเป็นเส้นตามยาว 4-5 กลีบ รูปไข่ ยาว 0.7-1.3 ซม. ปลายแหลม มีต่อมที่โคนกลีบดอก กลีบละ 2 ต่อม รอบต่อมมีขนครุยยาว 0.7 มม. เกสรผู้ 4-5 อัน อับเรณูรูปไข่ รังไข่ ทรงรี ผล แก่แล้วแตก เป็น 2 พู มีเมล็ดขนาดเล็ก จำนวนมาก
Herb, 10-30 cm high; branches quadrangular. Leaves simple, opposite, ovate to elliptic, up to 2.5 cm long; base obtuse to broadly cuneate; apex acute. Inflorescence corymbose. Flowers many; calyx 4-5, united at base; corolla 4-5, white purple streaks, ovate, 07-1.3 cm long, apex acute, base with 2 glands per corolla-lobe, surrounded by 0.7 mm long hairs; stamens 4-5; anther ovate ovary elliptic. Fruit capsule, 2 valves. Seeds small, numerous.
เป็นพืชถิ่นเดียวพบทาง ภาคเหนือของไทย ที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตามสันเขา ในพื้นที่เปิด ที่ระดับความสูงเกินกว่า 2,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน
Endemic to Doi Chiang Dao, Chiang Mai, in northern Thailand, along open ridges, at elevations above 2,000 m. Flowering from June to September.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1099 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: