เผยแพร่เมื่อ/created date: -

โพลงก้านเหลี่ยม

Monochoria elata Ridl.
โพลง
PONTEDERIACEAE
พืชล้มลุกมีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นเหนือดินเจริญได้สูงถึง 1.2-1.5 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปหัวลูกศร กว้าง 3-5 ซม. ยาว 5-7.5 ซม. ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน ดอก สีฟ้าอมม่วงออกเป็นช่อ จากส่วนปลายของก้านใบ ยาว 10-20 ซม. มีใบประดับรองรับ ดอกย่อยขนาดผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. กลีบรวม 6 กลีบ เรียง 2 ชั้น เกสรผู้ 6 อัน ปลายเกสรเพศเมียแยกเป็น 6 แฉก ผล เป็นผลเดี่ยวแห้งแล้วแตก รูปรีถึงกลม ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีน้ำตาลขนาดประมาณ 7 มม.
ในประเทศไทยพบในภาคกลาง ภาคอีสาน และทางภาคใต้ ชอบขึ้นในพื้นที่มีน้ำขัง ตามข้างทาง หรือนาข้าว ออกดอกตลอดปี
นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

3429 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: