เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ช่อครามน้ำ

Pontederia cordata L.
PONTEDERIACEAE
พืชล้มลุก อายุหลายปี สูง 0.5 – 1 มม. ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปไข่ กว้าง 8 ซม. ยาว 22 ซม. ปลายใบแหลม ฐานใบเว้าลึกรูปหัวใจ ก้านใบกลมอวบ ยาว 30 – 50 ซม. โคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มซ้อนกัน ดอก สีม่วงคราม มีแต้มสีเหลือง ออกเป็นช่อตั้งขึ้น ยาว 10 ซม. ดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก กลีบรวม 6 กลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน สั้นและยาวอย่างละ 3 อัน ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็นแฉก สีม่วงอ่อน ผล เป็นผลเดี่ยว มีเปลือกเป็นเยื่อบาง ๆ มีเมล็ดเดียว
มีถิ่นกำเนิดทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือขึ้นกระจายตามชายน้ำตื้น ๆ นิยมนำมาปลูกประดับ ในบ่อน้ำหรือริมคูน้ำ

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

4512 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: