เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ดีปลีน้ำ

Potamogeton nodosus Poir.
แหนปากเป็ด
POTAMOGETONACEAE
พืชใต้น้ำ ใบ มีสองแบบคือใบที่จมอยู่ใต้น้ำ รูปหอกแคบหรือรูปแถบ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 8-15 ซม. ใบที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำรูปรี หรือรูปขอบขนาน กว้าง 2-3 ซม. ยาว 5-12 ซม.ก้านใบยาว 5-15 ซม. มีหู ใบแหลม ยาว 2-4 ซม. ดอกสีน้ำตาลออกเป็นช่อแน่นชูขึ้นเหนือน้ำรูปทรงกระบอกยาว 6-15 ซม.ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวม 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน เกสรเพศเมียมีรังไข่ 4 อัน แยกกัน ผล เดี่ยว ค่อนข้างกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง2-3 ซม.
จากอเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา ถึงเอเชียและนิวซีแลนด์พบในแหล่งน้ำจืด เช่นทะเลสาบ หนอง และบึง
-
-

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

4694 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: