เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ปันแถ

Albizia lucidior (Steud.) Nielsen
ปันแข แถ ตังแข ติแข
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ต้น สูงได้ถึง40เมตร ใบ แบบขนนกสองชั้น ใบย่อย 2-7 คู่เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับถึงรูปไข่ กว้าง 1.2-4 ซม. ยาว 3.5-10 ซม. ดอก ออกเป็นช่อกระจุกแน่นตรงปลายยอด มี 10-15 ดอก กลีบเลี้ยงรูประฆังแคบ ยาว 1.5-5 มม. มีขน กลีบดอกรูปกรวย ยาว 4.5-8 มม. รังไข่เกลี้ยง ผล เป็นฝักแบนรูปขนาน กว้าง 3.5ซม. ยาว 20 ซม.
พบตามป่าดิบหรือป่าผลัดใบ บริเวณริมน้ำ ที่ระดับความสูงได้ถึง 1,200 เมตร
-
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1641 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: