เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ก่อใบเลื่อม

Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC.
ก่อหลั่ง ก่อเดือย
FAGACEAE
ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูง 20-30 เมตริ ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกหรือรูปใบหอกแกมรูปขนาน กว้าง 2.5-4.5 ซม. ยาว 7-13 ซม. ขอบใบเรียบ ดอก สีเขียวครีมขนาดเล็ก ยาวประมาน 1 มม. ออกเป็นช่อตั้งขึ้น ยาว 10-15 ซม. กลีบรวม6กลีบ รูปขอบขนาน เกสรตัวผู้ 12 อันยาว 2 มม. ดอกเพศเมียคล้ายดอกเพศผู้ ผล รูปไข่ ลักษณะคล้ายหยดน้ำ ปลายแหลมเป็นติ่ง กว้างและยาวได้ถึง 1 ซม. มีกาบหุ้มผลเป็นหนาม มีขนแน่น ออกเป็นช่อยาว
พบตามป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 600-1,700 เมตร ผลแก่เดือน ก.ย.-พ.ย.
ผลคั่วรับประทานได้
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2258 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: