เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เกรียน

Melia toosendan Sieb. & Zucc.
เลี่ยน เคี่ยน เฮี่ยน
MELIACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 20 เมตร เปลือกสีเทา ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อย 2-7 คู่ รูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 1-2 ซม. ยาว 5-6 ซม. ใบอ่อนขอบใบเรียบ ใบแก่ขอบใบหยัก ดอก สีม่วงแกมขาว ขนาด 1.5 ซม. ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ขนาดเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ รูปช้อน ยาว 1 ซม. เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันเป็นหลอด ผล กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม.
พบตามป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 700-1,200 เมตร

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: