เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฟินเกล็ดหอย

Nephrolepis cordifolia Presl cv. Duffii
กูดเบี้ย
OLEANDRACEAE
เป็นพันธุ์หนึ่งของเฟินใบมะขาม เหง้าและก้านใบคล้ายเฟินใบมะขาม แตกต่างกันตรงใบย่อย มีขนาดเล็ก รูปร่างกลม แตกกอได้ดี
เป็นเฟินที่ชอบสภาพภูมิอากาศที่ร้อน และชื้น สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันมาก เนื่องจากเลี้ยงดูง่าย

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

3001 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: