เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตร่มใหญ่

Bulbophyllum picturatum (Lodd.) Rchb.f.
Cirrhopetalum picturatum Lodd. & Lindl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 15-18 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ มี 1 ใบ ที่ปลายลำ ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 2 ซม. ยาว 10-12 ซม. ค่อนข้างหนา ช่อดอกยาว 14-16 ซม. ดอกย่อยออกที่ปลายก้าน จำนวน 5-10 ดอกต่อช่อ ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.5 ซม. ยาว 3-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเหลืองอมเขียว มีประสีม่วงแดง กลีบปากสีม่วงแดง
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย
ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
-
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: