เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 May 2011

แตรชมพู

Tabebuia pallida (Lindl.) Miers
Cuban pink trumpet tree, White cedar
BIGNONIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-8 เมตร ผลัดใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 1-3(-5) ใบ รูปรี แผ่นใบหนา เป็นมัน โคนและปลายใบมน ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อสั้นที่ปลายกิ่ง ช่อละ 1-2 ดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ สีชมพูอมม่วงอ่อนหรือขาวอมชมพู เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปแตร ปากหลอดด้านในสีเหลือง ผลเป็นผลแห้งแตก เมล็ดแบน มีปีก จำนวนมาก
ถิ่นกำเนิด หมู่เกาะอินดีสตะวันตก ออกดอก มีนาคม – มิถุนายน การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย เล่มที่ 1

-

1604 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: