เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

ส้มเสี้ยวเถา

Bauhinia lakhonensis Gagnep.
-
FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
ไม้เถา ใบเดี่ยว รูปเกือบกลม ยาว 4-5 ซม. ปลายใบแฉกลึกประมาณ 1/2 ของใบ ปลายแฉกกลม โคนใบรูปหัวใจแฉกลึก มีขนสีน้ำตาลแดงตามเส้นแขนงใบด้านล่าง ดอกออกเป็นช่อเชิงหลั่นตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ยาวประมาณ 5 กลีบเลี้ยงแยกเป็น 5 ส่วน พับงอ กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ รูปไข่แกมขอบขนาน ยาวประมาณ 1 ซม. ฝักรูปใบหอก แบน ยาว 10-12 ซม. เมล็ดแบน มี 8-16 เมล็ด รูปรี ยาวประมาณ 0.9 ซม.
การกระจายพันธุ์ พบเฉพาะในลาว เวียดนามตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยที่จังหวัดนครพนม สกลนคร และหนองคาย ขึ้นกระจายห่างๆ ตามชายป่าดิบแล้ง ระดับความสูงประมาณ 200 เมตร
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย ไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย1

-

4283 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: