เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Aug 2011

เสม็ดขาว

Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake
เสม็ด กือแล เม็ด เหม็ด Cajuput tree, Milk wood,Paper bark tree
Myrtaceae
ไม้ต้น สูง ๕ - ๒๕ เมตร เปลือกชั้นนอกสีขาวนวล เป็นแผ่นบาง ๆ เรียงซ้อนกันเป็นปึกหนานุ่ม เปลือกชั้นในบาง สีน้ำตาล ยอดอ่อน กิ่งอ่อน และใบอ่อน มีขนสีขาวเป็นมันคล้ายเส้นไหม ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปหอก กว้าง ๑.๕ - ๔ ซม. ยาว ๕ - ๑๐ ซม. ปลายใบและโคนใบแหลม ดอก ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีขาว กลีบเลี้ยงยาว ๐.๓ ซม. โคนกลีบติดกัน กลีบดอกยาว ๐.๒ - ๐.๓ ซม. รูปช้อนแกมรูปไข่กลับ เกสรเพศผู้จำนวนมากยาวพ้นกลีบดอกเป็นพู่ ผล เป็นผลแห้งแตก รูปถ้วย กว้างและยาวประมาณ ๐.๔ ซม.
พบทั่วไปตามชายทะเล ในที่ลุ่มน้ำขัง ตามขอบของป่าพรุที่ถูกไฟเผาผลาญทำลายจนโล่งเตียน ประเทศไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
เนื้อไม้ ใช้ทำเสาเข็ม เสารั้ว สร้างบ้าน และทำถ่าน เปลือกต้น ใช้มุงหลังคา ทำฝาบ้านชั่วคราว และใช้ห่อก้อนไต้สำหรับใช้จุดไฟ ใบ นำมาสกัดทำน้ำมันหอมระเหย

หนังสือพรรณไม้ป่าพรุ จังหวัดนาราธิวาสโครงการศูนย์การศึกษาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนาราธิวาส (งานป่าไม้). 2534.

-

9555 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: