เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2011

พลับ

Diospyros kaki L.
Kaki, Japonese persimmon, Persimmon, Chinese date plum
EBENACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง ๑๐ เมตร ใบสีเขียวเข้มรูปหัวใจ ดอกคล้ายระฆัง ขนาด ๒ - ๒.๕ ซม. สีขาวถึงเหลือง ผลรูปร่างคล้ายลูกเต๋า ขนาดประมาณ ๕ ซม. มีกลีบเลี้ยงติดคงทน เมื่อสุกมีสีเหลืองอมส้ม
มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน
เป็นผลไม้รับประทานได้ มีรสชาติหวาน

หนังสือพรรณไม้ในโครงการหลวงอ่างขาง

-

1533 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: