เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Oct 2011

เพาว์โลเนีย

Paulownia taiwaniana T.W. Hu & H.J. Chang
SCROPHULARIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง ๑๐ - ๒๐ เมตร ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม รูปหัวใจ ปลายใบแหลม ก้านใบมีขน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกคล้ายรูปแตรหรือรูประฆัง กลีบดอกมี ๕ กลีบ ยาวประมาณ ๑๐ ซม. สีเหลืองอ่อนและม่วง เกสรตัวผู้ ๔ อัน ใหญ่ ๒ อัน เล็ก ๒ อัน ผลแก่แตกเป็นสองซีก เมล็ดมีปีกบางใส สีขาว ยาวประมาณ ๐.๖ซม.
เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของจีน ปัจจุบันมีความนิยมปลูกกันในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น แคนนาดา อิตาลี อังกฤษ อินโดนีเซีย ไทย เป็นต้น
เนื้อไม้สีขาว ไม้เบาอ่อนและขรุขระ ใช้ทำตู้ เตียง เครื่องดนตรี กรอบรูป รองเท้าแตะ หีบใส่ของ เปลือกและใบสามารถนำมาทำเป็นยาได้

จากหนังสือพรรณไม้อ่างขาง

-

3438 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: