เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

เปล้าใหญ่

Croton roxburghii N.P. Balakr.
เปล้าหลวง
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 4-10 เมตร ยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และผลอ่อน มี เกล็ดสีเทาเป็นแผ่นเล็กปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานถึงรูปใบ หอก กว้าง 5-10 ซม. ยาว 9-30 ซม. โคนใบมีต่อมเล็กๆ 1 คู่ ดอก ออกเป็นช่อ แยกเพศอยู่รวมต้นหรือต่างต้น ดอกเพศผู้ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาว 2 ซม. กลีบ ดอก 5 กลีบ เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง ยาว 2 มม. มีขนแน่น เกสรเพศผู้ 12 อัน เกลี้ยง ดอกเพศเมีย กลีบเลี้ยงและกลีบดอก ขนาดเล็ก ผล เป็นผลแห้ง รูปค่อน ข้างกลม มี 3 พู เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. แตกเป็น 3 ซีก
พบทั่วไปตามป่าผลัดใบ ที่ความสูงไม่เกิน 950 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ติดผลเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ใบ ใช้ต้มน้ำอาบสำหรับสตรีหลังคลอด
-

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

-

1276 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
2 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
3 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
4 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
5 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
6 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
7 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
8 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
9 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
10 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
11 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
12 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
13 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
14 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
15 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
16 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
17 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
18 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
19 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
20 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
21 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
22 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
23 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
24 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
25 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
26 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
27 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
28 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
29 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
30 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
31 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
32 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
33 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
34 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
35 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
36 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
37 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
38 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
39 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
40 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
41 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
42 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
43 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
44 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE
45 Croton roxburghii N.P. Balakr. bau luang EUPHORBIACEAE
46 Croton roxburghii N.P. Balakr. Pao Kum EUPHORBIACEAE
47 Croton roxburghii N.P. Balakr. Pao Nam Ngern EUPHORBIACEAE
48 Croton roxburghii N.P. Balakr. Plao Luamg EUPHORBIACEAE
49 Croton roxburghii N.P. Balakr. plao yai EUPHORBIACEAE
50 Croton roxburghii N.P. Balakr. Plao yai EUPHORBIACEAE
51 Croton roxburghii N.P. Balakr. Plao Yai, Plao luang EUPHORBIACEAE
52 Croton roxburghii N.P. Balakr. Pow Luang EUPHORBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: