เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2012

ชมพู่น้ำ

Syzygium siamense (Craib ) Chantar. & J. Parn.
หว้าปลอก ชมพู่ป่า ชมพู่ค่าง
MYRTACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8 – 15 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล เปลือกในสีน้ำตาลอ่อน เปลือกบาง ใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม ใบรูปรี รูปหอก ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบแหลม แผ่นใบเกลี้ยง ดอกออกเป็นช่อเดี่ยว ขนาดใหญ่ สีขาวอมเขียว ผลกลม สีเขียวอ่อน
พบมากในป่าดิบแล้ง
ใบอ่อน ยอดอ่อน นำมาจิ้มเป็นผักสดกับน้ำพริก ผลแก่ รับประทานเนื้อหุ้มเมล็ด
-
-

17172 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: