เผยแพร่เมื่อ/created date: 30 May 2012

ส้านชะวา

Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli
ส้านยะวา
DILLENIACEAE
ไม้ต้นสูงได้ถึง ๑๐ เมตร เปลือกสีม่วงดำ ใบเดี่ยวออกสลับ รูปรีจนถึงรูปไข่กว้าง ๘-๑๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕-๓๐ เซนติเมตร ปลายกลม หรือมน โคนมน มีครีบและยกตั้งดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อที่ยอด ๔-๕ ดอก บางครั้งมีถึง ๑๘ ดอก กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ รูปช้อนเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘ เซนติเมตร เกสรตัวผู้จำนวนมาก ผล รูปกลม แป้น กว้าง๑-๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๒-๒.๕ เซนติเมตร เมื่อสุกสีส้มหรือแดง แตกเป็น ๖ แฉก
มีถิ่นกำเนิดในเขตภูมิภาคมาเลเซีย
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2522 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: