เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

มะขามแป

Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen
มะกล่ำตาช้าง กาสะท้อน ไคร้ยอง เล็บมืน คางฮุงหลวง ถ่อนภู เลน หัสกึน เหมือดหยวก นมวา ยมวา
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง 15 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงเวียนสลับ ก้านใบรวมเป็นเหลี่ยม ยาว 15-30 ซม.ใบย่อย มี 5-8 คู่ รูปขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 2-6 ซม. ดอก ออกเป็นช่อแบบแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ช่อยาว 30-50 ซม. กลีบดอกสีขาว ยาว 4-8 มม. ผล เป็นฝักแบบถั่ว แบน บิดโค้ง กว้าง 0.5-1 ซม.ยาว 10-20 ซม. สีส้มถึงแดง แตกออกเป็น 2 แฉก เมล็ดรูปกลมแกมรี สีดำ
เขตร้อนและกึ่งร้อนในทวีปเอเชีย ประเทศไทย พบในป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล ประมาณ 1,000 ม.
เปลือกต้นด้านใน บรรเทาอาการปวดฟัน ใช้อาบสำหรับคนเป็นลม ใบ แก้ไข้ แก้ตาแดง ขี้ตามาก แก้ตาลาย ต้นต้มล้างตาแก้ตาพร่ามัว ใบ หรือทุกส่วน ใช้อาบน้ำสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

4791 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
2 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
3 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
4 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
5 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
6 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
7 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
8 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
9 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
10 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
11 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
12 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
13 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
14 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
15 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
16 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
17 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
18 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
19 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
20 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
21 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
22 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
23 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
24 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
25 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
26 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
27 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
28 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
29 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
30 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
31 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
32 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
33 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
34 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
35 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
36 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
37 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
38 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
39 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
40 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
41 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
42 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
43 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
44 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
45 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
46 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
47 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
48 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
49 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
50 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
51 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
52 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
53 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
54 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE
55 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen Ma kham pae FABACEAE
56 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen Ma kham pae FABACEAE
57 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen Ma Kham Pae FABACEAE
58 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen Ma kham pae FABACEAE
59 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen Ma kham pae FABACEAE
60 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen Ma kham pae FABACEAE
61 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen makhampae FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: