เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

หงอนไก่ไทย

Celosia argentea L.
ดอกด้าย ด้ายสร้อย สร้อยไก่ หงอนไก่ หงอนไก่ดง หงอนไก่ดอกกลม หงอนไก่ฝรั่ง หงอนไก่ฟ้า
AMARANTHACEAE
ไม้ล้มลุก สูงถึง 1 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปใบหอก ถึงรูปแถบ กว้าง 1-5 ซม.ยาว 5-15 ซม. ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด สีขาว หรือสีชมพู กว้าง 1-2 ซม. ยาว 2-10 ซม. หรือยาวกว่า ดอกย่อยจำนวนมาก และหนาแน่น ผล แบบแห้งแล้วแตกตามขวาง ขนาดประมาณ 3 มม. ถูกหุ้มด้วยกลีบรวม
เป็นพืชปลูกในประเทศในเขตอบอุ่น ส่วนประเทศไทยพบตามชายป่า และริมถนน
ใบ บรรเทาอาการคันจากยางต้นรัก ดอกใช้รวมกับพืชอื่นเป็นยาบำรุงกำลัง

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

6638 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
2 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
3 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
4 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
5 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
6 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
7 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
8 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
9 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
10 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
11 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
12 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
13 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
14 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
15 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
16 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
17 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
18 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
19 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
20 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
21 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
22 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
23 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
24 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
25 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
26 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
27 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
28 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
29 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
30 Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
31 Celosia argentea L. Aie, Dok hon kai AMARANTHACEAE
32 Celosia argentea L. Nghon Kai AMARANTHACEAE
33 Celosia argentea L. ngon kai AMARANTHACEAE
34 Celosia argentea L. Ngon kai thai AMARANTHACEAE
35 Celosia argentea L. Ngon Kai Thai, ่ค๊ŠมŠแๅ (Hmong) AMARANTHACEAE
36 Celosia argentea L. Ngon Kai Thai, ่ค๊ŠมŠแๅ; Pa La Kai (Hmong) AMARANTHACEAE
37 Celosia argentea L. Pa Id Khai AMARANTHACEAE
38 Celosia argentea L. Po nko AMARANTHACEAE
39 Celosia argentea L. Poe po AMARANTHACEAE
40 Celosia argentea L. Sroi kai AMARANTHACEAE
41 Celosia argentea L. Tam kao ngae (Kyah Kur language) AMARANTHACEAE
42 Celosia argentea L. forma spontanea Backer AMARANTHACEAE
43 Celosia argentea L. var. cristata (L.) Kuntze Ngon kai AMARANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: