เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Feb 2015

หมาดำ

Miliusa thorelii Finet & Gagnep.
-
ANNONACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร กิ่งขนานกับพื้น ใบเดี่ยว รูปรี แกมรูปขอบขนาน กว้าง 10-12 ซม. ยาว 18-25 ซม. ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 6-10 มม. ดอกออกเป็นช่อกระจุก 4-9 ดอก สีเขียวอมเหลือง มีจุดสีม่วงแดงที่โคนกลีบ ก้านดอกยาว 5-6 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกชั้นนอกมีรูปร่างและขนาดใกล้เคียงกัน ยาวประมาณ 2 มม. โคนกลีบดอกชั้นในเชื่อมกันเป็นรูประฆัง ปลายแยกเป็น 3 กลีบ รูปไข่ ปลายแหลม กว้าง 0.7-1 ซม. ยาว 1.2-1.5 ซม. ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ผลแบบผลกลุ่ม ก้านช่อผลยาว 1.5 ซม. มี 10-15 ผล ผลย่อยกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ปลายผลมีติ่งทู่ ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีดำ
พบบริเวณเชิงเขาหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 600-800 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม ติดผลเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
-
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 52, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Doi Nang Non, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: