เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

ระรื่น

Pollia thyrsiflora (Blume) Steud.
COMMELINACEAE
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นตั้งขึ้น สูง 25-120 ซม. มีขนกระจาย ใบรูปหอกกลับหรือรูปรี กว้าง 3-7 ซม. ยาว 10-20 ซม. ด้านบนใบเกลี้ยง ด้านล่างมีขน กาบใบยาว 2 ซม. มีขนกระจายคาย ก้านใบมีหรือไม่มี ดอกออกเป็นช่อแน่นที่ยอดก้านช่อดอกสั้นหรือไม่มี ผิวเกลี้ยงหรือมีขนคาย ก้านช่อดอกย่อยแตกแขนง ก้านหักงอ ผิวเกลี้ยง กาบรองรับช่อดอกรูปคล้ายรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 ซม. กลีบดอกรูปไข่หรือรูปรี ยาวประมาณ 5 มม. สีขาว มีขนด้านล่าง เกสรเพศผู้ 6 อัน ผลรูปไข่หรือรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 ซม.
พบชายป่าที่โล่งริมธารน้ำ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 650-800 เมตร ออกดอก เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ติดผลเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 96

-

90475 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: