เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

ม่วงดิน

Cotylanthera caerulea Lace
-
GENTIANACEAE
พืชเบียน ต้นสูง 5-7 ซม. สีขาว ใบประดับสีขาว กลีบดอก 4 กลีบ สีม่วงอ่อน เกสรเพศผู้สีเหลือง ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
พบตามพื้นป่าดิบแล้ง
-

พรรณไม้ภูสวนทราย,55

-

1822 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: