เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

เสี้ยวแก้ว

Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ไม้เลี้อยขนาดใหญ่ ปลายใบเว้าลึก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีขนสีน้ำตาลปกคลุม โคนกลีบดอกคอดเป็นก้านสีแดง แผ่นกลีบดอกสีขาวอมเหลือง เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านสีแดงปลายเขียว อับเรณูสีส้มอมเหลือง ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ติดผลเดือนกันยายน
พบตามชายป่าในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,60

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
2 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
3 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
4 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
5 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
6 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
7 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
8 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
9 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
10 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
11 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
12 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
13 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
14 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
15 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
16 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
17 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
18 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
19 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
20 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
21 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
22 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
23 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker Siao kaeo LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
24 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker Siao kaeo LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
25 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker Siao kaeo LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
26 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker Siao kaeo LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
27 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker Siao Lueang LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: