เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

สิงโตรวงข้าว

Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้เกาะอาศัย ก้านช่อดอกยาว ช่อดอกห้อยลง ดอกเรียงกันแน่น กลีบดอกและกลีบปากสีเหลืองอมน้ำตาล มีประสีน้ำตาลเข้ม
พบในป่าดิบเขาระดับต่ำ
ออกดอกเดือนมกราคม และเดือนมิถุนายน
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:74

-

1562 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: