เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

ผักปลาบขาว

Pollia hasskarlii R.S.Rao
COMMELINACEAE
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นทอดนอนปลายตั้งขึ้น สูง 30-60 ซม. ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 5-10 ซม. ยาว 15-30 ซม. มีขนรูปตะขอ ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาวครีม มีเกสรเพศผู้ 6 อัน อับเรณูสีเหลือง ผลรูปไข่หรือค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. ออกดอกเดือน พ.ย.-ธ.ค.
Perennial herbs; stem assending, 30-60 cm tall. Leaves simple, spiral, elliptic or lanceolate, 15-30 by 5-10 cm, scattered by hook-like hairs. Inflorescences paniculate, terminal. Flowers creamy white; stamens 6; anthers yellow. Fruits ovoid or subglobose, 4-5 mm in diam. Flowering Nov.-Dec.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1663 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: