เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ชะอม

Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen
ผักหละ ผักหา
Fabaceae
ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง ๕ ม. ลำต้นและกิ่งก้าน มีหนามแหลมปกคลุม ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบอ่อนมีกลิ่นฉุน เฉพาะตัว ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด มีดอกย่อยสีเหลืองอ่อนๆ จำนวนมาก ผลเป็นฝักแบน ออกดอกช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม ขยายพันธุ์โดยการปักชำต้นและกิ่ง
Acacia pennata ssp. insuavis is a shrub or small tree, up to 5 m tall. The stem and branches are armed with stout prickles. Leaves bipinnately compound and young leaves have a very strong smell. Inflorescences in terminal panicles, and yellowish flowers are in globose heads. The pods are thin, flat and long. Flowering in May – July. This plant can be propagated by stem and branch cutting.
-
ยอดอ่อนรับประทานสด หรือใช้เป็นผักประกอบอาหารไทย พื้นเมืองนานาชนิด
The edible shoots are picked up before they become tough and thorny. It can be used as a vegetable in several Thai local foods.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1703 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: