เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ถั่วแปบ

Lablab purpureus (L.) Sweet
ขี้อ้นใหญ่ มะปิด
Fabaceae
ไม้เถาเลื้อย อายุหลายปี สูง ๑.๕ – ๓ ม. ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่กว้าง ดอกออกเป็นช่อจากซอกใบ สีขาวหรือ สีม่วง ผลเป็นฝักแบน มี ๓ – ๕ เมล็ด สีขาว สีม่วงหรือสีม่วงดำ ถั่วแปบเป็นพืชที่มีลักษณะหลากหลาย แตกต่างตามสายพันธุ์ ออกดอก ช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Lablab purpureus is a perennial climber, usually 1.5 – 3 m long. Leave pinnately compound, alternate, broadly ovate. Inflorescences in axillary racemes, with white or purple flowers. Pods oblong-falcate, flat, 4 – 6 cm long. Seeds 3 – 5, white, purple or purplish-black. This species is very variable and with many selected cultivars by the natives. Flowering in April – August. It can be propagated by seed.
ยอดลวกจิ้มนํ้าพริกหรือประกอบอาหาร เช่น นำมาแกง
Young pods are boiled before eating with chilli sauce or cooked in curry as vegetables.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1075 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Lablab purpureus (L.) Sweet ถั่วแปบ FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: