เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ชะพลู

Piper sarmentosum Roxb.
ช้าพลู ผักปูนา ผักพลูลิง ผักแค นมวา
Piperaceae
ไม้ล้มลุกแผ่ปกคลุมดิน สูง ๕๐ – ๗๐ ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อสีขาวตรงข้ามใบที่ปลายยอด ผลสีเขียวเข้มขนาดเล็ก ออกดอกชว่ งเดือนตุลาคม – ธันวาคม ขยายพันธุ์ โดยการปักชำกิ่ง
Piper sarmentosum is a creeping herb, 50 – 70 cm tall. Leaves are simple, alternate, thin and dark green. Inflorescences are opposite developed at the terminal leaf in a short white spike. Fruits are dark green and very small. Flowering in October – December. This plant can be propagated by branch cutting.
-
-
The leaves are used to wrap “miang kham”, a traditional snack and they are the ingredient of kaeng khae, local food of northern Thailand. In the traditional medicine, this plant was used as expectorant, carminative, refreshing throat.
ใบใช้ห่อทำเป็นอาหารว่าง เรียกว่า “เมี่ยงคำ” นิยมใช้เป็นผักใส่ในแกงแค (อาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ) มีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะ ขับลม และช่วยให้ชุ่มคอ

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1338 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: