เผยแพร่เมื่อ/created date: 23 Feb 2017

กระเจียวบัว

Curcuma sparganiifolia Gagnep.
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 15 - 30 ซม. ใบรูปหอก ช่อดอกเกิดกลางกลุ่มใบลำต้น ใบประดับ มีขนาดเล็ก มีสีชมพูมีแต้มสีขาวหรือชมพูเข้มที่ปลาย กลีบดอกสีขาว สเตมิโนดรูปไข่กลับแกมขอบขนาน ปลายมน กลีบปากรูปไข่กลับ อับเรณูไม่มีเดือย
พบได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และภาคตะวันตก ขึ้นในป่าผลัดใบ ต่างประเทศพบในกัมพูชา
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: