เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Apr 2021

หว้าขี้แพะ

Syzygium claviflorum (Roxb.) Cowan&Cowan
Myrtaceae
ไม้ยืนต้น สูงถึง 18 ม. ใบรูปรี กว้าง 4-6 ซม. ยาว 8-14 ซม. ดอกสีขาวออกเป็นช่อตามซอกใบ ผลทรงกลม ขนาด 1 ซม. เมื่อสุกสีแดงคล้ำแกมม่วง ระยะเวลาออกดอก : พ.ค.-ก.ค.
ผลสุกเป็นอาหารของสัตว์ป่า
-
-

1120 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: