เผยแพร่เมื่อ/created date: 5 Jul 2021

ก่อน้ำ

Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehd.
ก่อขาว
Fagaceae
ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ สูงถึง 26 ม. ใบเดี่ยวรูปรี กว้าง 3-6 ซม. ยาว 10-18 ซม. หลังใบเกลี้ยง ท้องใบมีขนสีเงินละเอียด ดอกสีครีมขนาดเล็ก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ผลติดเป็นกลุ่มบนช่อที่ยาว 10-20 ซม. มีกาบหุ้มผล 1 ใน 4 ของความยาวผล ระยะเวลาออกดอก : ส.ค.-ต.ค.
-
-
เมล็ดในผล เป็นอาหารของสัตว์ฟันแทะ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: