เผยแพร่เมื่อ/created date: 14 Nov 2021

หงส์ฟู่

Loropetalum chinense (R.Brown) Oliver
HAMAMELIDACEAE
: ไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่ ดอกออกเป็นช่อสั้นๆ ดอกย่อยสีแดงเข้ม กลีบดอกเป็นแถบสั้นๆ 4-6 กลีบ ผลรูปกลม ที่ผิวมีขนปกคลุม ช่วงเวลาออกดอก: มีนาคม-เมษายน
การกระจายพันธุ์: ตอนเหนืออินเดีย จีน ญี่ปุ่น
นิยมใช้ปลูกประดับ
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: