เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2022

เสม็ด

Syzygium sp.
MYRTACEAE
ไม้พุ่มสูงถึง 5 เมตร ใบเดี่ยวรูปรีแกมรูปไข่ ออกตรงข้าม ผิวใบเกลี้ยง ปลายใบแหลม ช่วงเวลาออกดอก ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย
ปลูกประดับ
-
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: